Keutamaan Ilmu Pegetahuan

Dipetik dari Karangan Imam Al Ghazali dan kitab kitab Tulisannya.

Di dalam al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada Keutamaan Ilmu Pengetahuan, antaranya ialah:

"Allah telah menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia jua, begitu pula para malaikat dan para ahli ilmu pengetahuan turut menyaksikan sama, iaitu Tuhan yang berdiri di atas keadilan."
(ali-Imran : 18)

Perhatikanlah ayat di atas, bagaimana Allah telah memulakan penyaksian itu dengan diri-Nya sendiri, keduanya dengan para malaikat dan sesudah itu dengan para ahli ilmu pengetahuan. Itu sahaja sudah cukup menunjukkan betapa tingginya ilmu pengetahuan dan kelebihannya.

Allah berfirman pula :

"Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman dari golongan kamu, dan begitu pula orang-orang yang dikurniai ilmu pengetahuan beberapa darjat."
(al-Mujadalah : 11)

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan ada banyak juga, antaranya:

"Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan meluaskan pengetahuannya dalam hukum-hukum agama dan akan diilhamkan-Nya petunjuk didalamnya."

"Para ulama itu adalah warisan para Nabi."

Hukum mengenai perkara-perkara yang berlaku itu harus dikembalikan kepada kebijaksanaan orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena martabat mereka ditingkatkan kepada martabat para Nabi dalam menyingkap hukum-hukum Allah swt. Tentulah tiada martabat yang tinggi dari martabat kenabian, dan tiada kemuliaan yang lebih utama dari kemuliaan mewarisi martabat tersebut.
 

Keutamaan Belajar

Adapun antara ayat al-Quran yang berhubung dengan keutamaan belajar antaranya ialah:

"Mengapa tidak ada sekelompok pun dari setiap golongan mereka itu, yang berangkat untuk menambah ilmu pengetahuan agama."
(at-Taubah : 122)

Sabda Rasulullah saw:

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan melorongkan baginya jalan ke syurga."

Makanan hati ialah ilmu pengetahuan dan hikmat, dan dengan kedua benda itulah ia bisa hidup, sebagaimana tubuh badan itu hidup dengan makanan. Seseorang yang tiada mempunyai ilmu pengetahuan, hatinya menjadi sakit dan kematiannya sudah pasti. Akan tetapi ia tidak akan merasakan yang demikian itu, kerana kecintannya kepada dunia dan kesibukannya tentang dunia ini akan melenyapkan perasaannya.  Kita berlindung dengan Allah kepada hari dimana segala tabir akan tersingkap. Sesugguhnya manusia itu sedang nyenyak dalam tidurnya, nanti bila mati ia akan tersedar.

Keutamaan Mengajar

Ayat-ayat Al-Quran mengenai keutamaan mengajar ini, ialah diantaranya ialah:

"Dan diwaktu Tuhan mengambil janji orang-orang yang diberikan olehnya kitab; iaitu hendaklah kamu sekelian menerangkan perkara-perkara tersebut di dalam kitab itu, dan jangan sampai kamu menyembunyikannya."
(ali-Imran : 187)

Maksudnya ialah mewajibkan orang yang berilmu menyebarkan ilmunya dengan mengajar.

"Barangsiapa menyembunyikannya (penyaksian), maka berdosalah hatinya."
(al-Baqarah : 283)

"Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada ALlah dan berbuat kebaikan."
(Fushshilat : 32)

Sabda Rasulullah pula:
"Sesugguhnya Allah SWT dan para malaikatnya, begitu juga para penghuni langit dan buminya, sehingga semut yang berada dilubangnya dan ikan yu dilautan, semuanya memohon rahmat bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang ramai."

"Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan dalam tiga perkara : sedekah jariah (yang berterusan), ilmu yang dimanfaatkan dan anak yang soleh yang mendoakan baginya."

Ada lagi satu sabda berbunyi: 

Moga-moga Allah mencucurkan rahmat ke atas khalifah-khalifahku. Baginda lalu ditanya : Siapakah mereka khalifah-khalifahmu? Rasulullah saw bersabda lagi : Mereka itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku serta mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah.

Dengan ilmu pengetahuanlah manusia mentaati Allah azzawajalla, memperhambakan diri kepada-Nya, mengesakan-Nya, membesarkan-Nya. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia boleh mencapai darjat kewara'an, dan dengannya pula manusia akan menyambung silaturrahim.Dengan ilmu pengetahuan juga ia akan mengenal yang halal dari yang haram.


Ilmu pengetahuan itu diumpamakan sebagai pembimbing, manakala amalan pula menjadi pengikutnya. Berbahagialah orang yang menerima ilham  dari ilmu pengetahuan, dan celakalah orang yang terhalang dari ilmu pengetahuan.